Życie prywatne – Rodzina

Length: 5 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz poznać nazwy osób w rodzinie po angielsku? Obejrzyj nagranie tej lekcji i naucz się nowych słów po angielsku!

Życie prywatne – Czynności codzienne

Length: 9 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz poznać nazwy różnych czynności codziennych w języku angielskim? Czy chcesz dowiedzieć się jak poprawnie powiedzieć o czynnościach, które wykonujesz w ciągu dnia po angielsku? Obejrzyj nagranie tej lekcji i poznaj praktyczne słownictwo angielskie przydatne do mówienia o czynnościach codziennych.