Miejsce Zamieszkania – Opisywanie lokalizacji

Length: 5 minutesComplexity: Easy

Czy zastanawiasz się jak opisać położenie Twojej miejscowości lub różnych budynków? Pomogą Tobie w tym przyimki i zwroty z tej lekcji. Zapraszamy do obejrzenia nagrania!