Lekcja 18.9 – Wyrażenia przyimkowe z przymiotnikami

Length: 67 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz nauczyć się jak rozwijać zdania i budować bardziej urozmaicone struktury w języku angielskim? Pomoże Tobie w tym poznanie przydatnych i praktycznych połączeń przymiotników z przyimkami. Połączenia wyrazowe są bardzo ważne w języku angielskim i warto uczyć się ich i zapamiętywać. Na pewno pomoże Tobie w tym ta lekcja! Zapraszamy! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, dlaczego w języku angielskim ważne jest uczenie się całych połączeń wyrazowych, czyli kolokacji, i jak pomoże nam to w rozwijaniu naszych umiejętności językowych.

Lekcja 30.2 – Dependent Prepositions (Wyrażenia przyimkowe)

Length: 130 minutesComplexity: Standard

Czy chcesz nauczyć się poprawnie budować zdania z przyimkami i połączeniami przyimkowymi w języku angielskim? Czy wiesz jakie są między nimi różnice i jak je praktycznie stosować? Czy lubisz uczyć się praktycznego użycia gramatyki angielskiej w zdaniach? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie do obejrzenia tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak przydatne jest uczenie się gotowych połączeń wyrazowych w języku angielskim.