Lekcja 12.6 – Podstawy słowotwórstwa (przyrostki)

Length: 68 minutesComplexity: Standard

Czy chcesz nauczyć się budować wyrazy i odróżniać różne części mowy w języku angielskim? Czy chcesz poznać zasady budowania rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków w języku angielskim? Czy lubisz uczyć się praktycznego użycia języka angielskiego w zdaniach? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie do obejrzenia tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, czy warto uczyć się całych rodzin wyrazów w języku angielskim i jak poszerzać słów zasób słownictwa w praktyczny sposób.