Lekcja 1 – Podstawy i informacje ogólne

Length: 16 minutesComplexity: Easy

Czy znasz angielskie słownictwo na tyle dobrze, żeby zostać recepcjonistą w firmie, gdzie będziesz używać języka angielskiego? W tej lekcji omówimy tajniki pracy na recepcji w międzynarodowej firmie.