Konwersacje (A1-A2) – Czas wolny

Length: 76 minutesComplexity: Easy

Zajęcia konwersacyjne na temat czasu wolnego. Na początku lekcji jest coaching językowy, w czasie którego mówimy o tym jak możesz uczyć się języka angielskiego w czasie wolnym, a także jak wykorzystać popularne formy spędzania czasu wolnego na naukę i ćwiczenie języka angielskiego.