Człowiek – Dane osobowe

Length: 4 minutesComplexity: Easy

Naucz się słownictwa związanego z podawaniem danych osobowych w języku angielskim.