Człowiek – Dane osobowe

Length: 4 minutesComplexity: Easy

Człowiek - Dane osobowe

Naucz się słownictwa związanego z podawaniem danych osobowych w języku angielskim.