Konwersacje (B1-B2) – Pets

Length: 55 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze zwierzętami domowymi w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o tym, jakie zwierzęta posiadasz, chciałabyś/chciałbyś posiadać, oraz ogólnie gdy mówisz o tym, jaka jest Twoja opinia na temat zwierząt domowych. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.