Lekcja 14.8 – Past Simple vs Present Perfect Simple

Length: 85 minutesComplexity: Standard

Czy zastanawiasz się jaka jest różnica w stosowaniu czasu Present Perfect Simple i Past Simple? Czy wiesz kiedy używać Present Perfect Simple a kiedy Past Simple? Czy zastanawiasz się czasem jak używać tych czasów w praktyce? Koniecznie obejrzyj nagranie z tej lekcji i poznaj praktyczne wskazówki pomocne przy rozpoznawaniu i poprawnym stosowaniu czasów present perfect i past simple. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, czy to prawda, że po przerwie w nauce angielskiego 'wszystko' zapominamy i trzeba uczyć się od nowa.