Lekcja 29.4 – Future Continuous

Length: 66 minutesComplexity: Standard

Czy chcesz nauczyć się mówić o przyszłości w języku angielskim? Czy wiesz w jakich sytuacjach używać różnych konstrukcji przyszłych, a szczególnie czasu Future Continuous? Czy lubisz uczyć się praktycznego użycia gramatyki angielskiej w zdaniach? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie do obejrzenia tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak utrwalać wiedzę z języka angielskiego oraz korzystać z niej w praktyce.