Konwersacje (B1-B2) – Countries I’ve Visited and Would Like to Visit

Length: 58 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z krajami, które odwiedziliśmy i chcielibyśmy odwiedzić w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o krajach, które odwiedziłaś/odwiedziłeś i chciałabyś/chciałbyś odwiedzić. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.