Powitania po angielsku

Length: 31 minutesComplexity: Standard

Czy chcesz poszerzyć swoje słownictwo związane z powitaniami po angielsku? Czy chcesz dowiedzieć się co innego możesz powiedzieć niż zwykłe 'Hello. How are you?' Jeżeli tak to zapraszamy na wyjątkową lekcję z ogromną ilością przydatnego słownictwa!