Lekcja 30.3 – Modifying Comparatives

Length: 12 minutesComplexity: Standard

Czy chcesz wzbogacić swój zasób słownictwa języku angielskim o nowe słowa i wyrażenia, które pomogą Tobie budować bardziej urozmaicone zdania do porównywania rzeczy lub ludzi? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie serdecznie do obejrzenia nagrania tej lekcji, w czasie której poznasz przydatne słownictwo związane z modyfikowaniem przymiotników w stopniu wyższym w języku angielskim.