Konwersacje (B1-B2) – Manners

Length: 59 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z manierami i odpowiednim zachowaniem w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o tym, jakie maniery i zachowania są odpowiednie a jakie nie. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.