Konwersacje (B1-B2) – Where do you see yourself in five years?

Length: 60 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z przyszłością, naszymi planami i celami w najbliższej przyszłości w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o swoich planach na najbliższe 5 lat. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.