Lekcja 21.3 – It’s time, I’d better, I’d rather

Length: 66 minutesComplexity: Easy

Czy zastanawiasz się co znaczy It's time, I'd better lub I'd rather? Jak używać ich poprawnie w zdaniach i jaka jest między nimi różnica? Zapraszamy Ciebie do obejrzenia nagrania tej lekcji i poznania zasad użycia It's time, I'd better i I'd rather. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym jak uczyć się angielskiego słownictwa i lepiej oraz skuteczniej zapamiętywać angielskie słowa.