Konwersacje (A1-A2) – Hobby i zainteresowania

Length: 70 minutesComplexity: Standard

Konwersacje (A1-A2) - Hobby i zainteresowania

Zapraszamy Ciebie do obejrzenia nagrania tej lekcji i poznania przydatnego słownictwa, gotowych pytań i odpowiedzi do rozmowy po angielsku na temat hobby i zainteresowań. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak możesz wykorzystać różne zainteresowania do nauki języka angielskiego.

Konwersacje (B1-B2) – Meeting People

Length: 75 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy Ciebie do obejrzenia nagrania tej lekcji i poznania przydatnego słownictwa, gotowych pytań i odpowiedzi do rozmowy po angielsku o poznawaniu nowych ludzi i okolicznościach naszych spotkań z innymi. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak wykorzystać znajomość języka angielskiego przy poznawaniu nowych ludzi.

Konwersacje (A1-A2) – Rozmawianie na temat pracy

Length: 60 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz mnóstwo przydatnego słownictwa związanego z mówieniem o pracy w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy mówisz o pracy w języku angielskim i nauczysz się używać ich w praktyce.