Konwersacje (B1-B2) – Free Time

Length: 88 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy Ciebie do obejrzenia nagrania tej lekcji i poznania przydatnego słownictwa, gotowych pytań i odpowiedzi do rozmowy po angielsku o formach spędzania czasu wolnego. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak wykorzystać czas wolny na zanurzenie się w język angielski.

Konwersacje (B1-B2) – Travel

Length: 76 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy Ciebie do obejrzenia nagrania tej lekcji i poznania przydatnego słownictwa, gotowych pytań i odpowiedzi do rozmowy po angielsku o podróżowaniu. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak wykorzystać czas wakacji i podróże na zanurzenie się w język angielski, nie tylko wyjeżdżając za granicę.

Konwersacje B1-B2 – What I Like Most about Poland

Length: 61 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z tematem rzeczy oraz cech, które najbardziej lubisz w Polsce w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o cechach, które najbardziej lubisz w Polsce. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje B1-B2 – Countries I’ve Visited and Would Like to Visit

Length: 58 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z krajami, które odwiedziliśmy i chcielibyśmy odwiedzić w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o krajach, które odwiedziłaś/odwiedziłeś i chciałabyś/chciałbyś odwiedzić. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – What Is Your Favourite Book, Film, Music etc.

Length: 59 minutesComplexity: Easy

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z ulubionymi rzeczami, np. książkami, filmami, i innymi w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o ulubionych rzeczach. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Kowersacje (B1-B2) – Climate Change & Global Warming

Length: 62 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze zmianą klimatu i globalnym ociepleniem w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o klimacie i środowisku naturalnym. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – Traditional Romance in the Modern World

Length: 57 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze zmianą tradycyjnego romansu i relacji między ludźmi we współczesnym świecie w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o tradycyjnym romansie i relacjach między ludźmi we współczesnym świecie. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – Sport & Physical Activities

Length: 60 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze sportem i aktywnością fizyczną w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o sporcie i aktywności fizycznej. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.