Konwersacje (B1-B2) – Holidays & Celebrations

Length: 60 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze świętami i obchodzeniem świąt w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o tym, jak obchodzisz święta i uroczystości. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – Holidays

Length: 52 minutesComplexity: Easy

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z wakacjami w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o wakacjach. Dowiesz się także jak budować pytania po angielsku gdy to Ty chcesz kogoś o coś zapytać i poprowadzić rozmowę.

Konwersacje (B1-B2) – Countries I’ve Visited and Would Like to Visit

Length: 58 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z krajami, które odwiedziliśmy i chcielibyśmy odwiedzić w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o krajach, które odwiedziłaś/odwiedziłeś i chciałabyś/chciałbyś odwiedzić. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – What Is Your Favourite Book, Film, Music etc?

Length: 59 minutesComplexity: Easy

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z ulubionymi rzeczami, np. książkami, filmami, i innymi w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o ulubionych rzeczach. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Kowersacje (B1-B2) – Climate Change & Global Warming

Length: 62 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze zmianą klimatu i globalnym ociepleniem w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o klimacie i środowisku naturalnym. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.