Konwersacje B1-B2 – Work-Life Balance

Length: 58 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy Ciebie do obejrzenia nagrania tej lekcji i poznania przydatnego słownictwa, gotowych pytań i odpowiedzi do rozmowy po angielsku o równowadze pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak dobra równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym wpływa na Twoją naukę języka angielskiego.

Konwersacje B1-B2 – Home

Length: 23 minutesComplexity: Easy

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną na poziomie B1/B2, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z domem i miejsem zamieszkania w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o swoim domu/miejscu zamieszkania.

Konwersacje B1-B2 – What I Like Most about Poland

Length: 61 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z tematem rzeczy oraz cech, które najbardziej lubisz w Polsce w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o cechach, które najbardziej lubisz w Polsce. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.