Lekcja 31.6 – Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Length: 17 minutesComplexity: Standard

Czy zastanawiasz się czasem jaka jest różnica pomiędzy czasami Present Perfect Simple i Continuous w języku angielskim? W jakich zdaniach stosować te czasy i jaka jest pomiędzy nimi różnica? Zapraszamy na lekcję, w czasie której nauczysz się budować poprawne zdania z Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous w praktyce.