Lekcja 13.3 – Czas przeszły prosty (Past Simple)

Length: 67 minutesComplexity: Standard

Czy masz czasem wątpliwości jak używać poprawnie czasu przeszłego w języku angielskim? Czy wiesz, w jakich sytuacjach przyda się Tobie? Obejrzyj nagranie z tej lekcji i poznaj praktycznie użycie czasu przeszłego prostego (Past Simple). Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym mówimy o tym, jak uczyć się języka angielskiego, podpowiadamy jak na co dzień możesz uczyć się tego języka i jak wykorzystać różne źródła do nauki języka.

Konwersacje (A1-A2) – Czas wolny

Length: 76 minutesComplexity: Easy

Zajęcia konwersacyjne na temat czasu wolnego. Na początku lekcji jest coaching językowy, w czasie którego mówimy o tym jak możesz uczyć się języka angielskiego w czasie wolnym, a także jak wykorzystać popularne formy spędzania czasu wolnego na naukę i ćwiczenie języka angielskiego.