Lekcja 21.4 – Make, Let, Allow

Length: 14 minutesComplexity: Easy

Jak poprawnie stosować struktury make/let/allow w języku angielskim? Obejrzyj nagranie tej lekcji i zobacz jak budować z nimi poprawne zdania!