Lekcja 11.8 – Wyrażanie konieczności i powinności

Length: 69 minutesComplexity: Standard

Czy chcesz nauczyć się wyrażać konieczność i powinność w języku angielskim? Czy chcesz poznać zasady budowania zdań z have to/don't have to, must, mustn't oraz should i shouldn't? Czy lubisz uczyć się praktycznego użycia języka angielskiego w zdaniach? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie do obejrzenia tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, co powinniśmy robić, żeby lepiej opanować język angielski i żeby nauka była dla nas większą przyjemnością.