Lekcja 7 – Udzielanie wskazówek

Length: 10 minutesComplexity: Easy

Udzielanie innym wskazówek jak gdzieś mają dotrzeć może być czasem kłopotliwe. W czasie tej lekcji poznasz słownictwo i odpowiednie zwroty, by poradzić sobie z tym zagadnieniem.