Pytania o dane osobowe

Length: 5 minutesComplexity: Easy

Czy masz problem z pytaniami o dane osobowe w języku angielskim, np. jak je zrozumieć lub jak je zadawać? W czasie tej lekcji poznasz pytania o dane osobowe wraz z ich tłumaczeniami na język polski.

Człowiek – Dane osobowe

Length: 4 minutesComplexity: Easy

Człowiek - Dane osobowe

Naucz się słownictwa związanego z podawaniem danych osobowych w języku angielskim.