Człowiek – Ubrania i style

Length: 11 minutesComplexity: Easy

Czy znasz słowa związane z ubiorem i stylami ubrań w języku angielskim? W czasie tej lekcji poznasz ich mnóstwo!