Lekcja 16.2 – Czas przyszły prosty (Future Simple)

Length: 12 minutesComplexity: Standard

Czy zastanawiasz się jak poprawnie używać czasu future simple, czyli 'will' do mówienia o przyszłości? Jak poprawnie budować zdania z will? Obejrzyj nagranie tej lekcji i poczuj się pewnie w stosowaniu czasu przyszłego prostego w języku angielskim.