Konwersacje (B1-B2) – Christmas in Poland vs the UK

Length: 59 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w Wielkiej Brytanii w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o tym, jak spędzasz Święta Bożego Narodzenia. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.