Człowiek – Cechy charakteru

Length: 7 minutesComplexity: Easy

Jak opisać cechy charakteru różnych osób po angielsku? Jak opisać ich osobowość? Dowiesz się w czasie tej lekcji!