Konwersacje (B1-B2) – Can You Live Without Technology?

Length: 57 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z technologią, i tym, czy możemy żyć bez technologii oraz jak ważną rolę ona pełni w naszym życiu w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o technologii. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.