Lekcja 11.5 – Have/Has to (Musieć ‘coś robić’)

Length: 16 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz nauczyć się budować poprawne zdania z 'have to' i 'has to' w języku angielskim? Czym różni się znaczeniem 'have', jeżeli dodamy do niego 'to'? Obejrzyj nagranie tej lekcji i naucz się poprawnie używać tego czasownika. Zapraszamy!

Lekcja 11.5 – Have/Has to (Musieć ‘coś robić’)

Length: 16 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz nauczyć się budować poprawne zdania z 'have to' i 'has to' w języku angielskim? Czym różni się znaczeniem 'have', jeżeli dodamy do niego 'to'? Obejrzyj nagranie tej lekcji i naucz się poprawnie używać tego czasownika. Zapraszamy!