Lekcja 32.2 – ‘ing’ Subject Phrases

Length: 13 minutesComplexity: Standard

Czy zastanawiasz się czasem jak to możliwe, że są rzeczowniki/imiesłowy zakończone na 'ing' w języku angielskim, a nie czasowniki? W jakich zdaniach i w jakim czasie gramatycznym używać rzeczowników/imiesłowów zakończonych na 'ing'? Zapraszamy na lekcję, w czasie której nauczysz się budować poprawne zdania z '-ing subject phrases' w praktyce.