Kowersacje (B1-B2) – Climate Change & Global Warming

Length: 62 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze zmianą klimatu i globalnym ociepleniem w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o klimacie i środowisku naturalnym. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – Traditional Romance in the Modern World

Length: 57 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze zmianą tradycyjnego romansu i relacji między ludźmi we współczesnym świecie w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o tradycyjnym romansie i relacjach między ludźmi we współczesnym świecie. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – Sport & Physical Activities

Length: 60 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze sportem i aktywnością fizyczną w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o sporcie i aktywności fizycznej. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – Social Media

Length: 78 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy Ciebie do obejrzenia nagrania tej lekcji i poznania przydatnego słownictwa, gotowych pytań i odpowiedzi do rozmowy po angielsku o mediach społecznościowych. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak możesz wykorzystać media społecznościowe w nauce języka angielskiego.

Konwersacje (B1-B2) – Can You Live Without Technology?

Length: 57 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z technologią, i tym, czy możemy żyć bez technologii oraz jak ważną rolę ona pełni w naszym życiu w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o technologii. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – What’s Your Dream Job?

Length: 60 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z pracą, warunkami pracy, zawodami i pracą marzeń w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o wymarzonej pracy. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Konwersacje (B1-B2) – Hobbies

Length: 61 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z hobby i różnymi zainteresowaniami w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o swoich pasjach. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.