Przymiotniki do opisywania okolicy

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Powrót do:Mega słownik tematyczny video > Miejsce zamieszkania