Idioms 101 – lipstick on a pig

That house is so ugly that even if you painted it, it would be like putting lipstick on a pig!

Would you like to learn the meaning of “lipstick on a pig”? If so, check out this video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *