Gramatyka angielska

darmowa gamatyka

Gramatyka angielska moze być trudna do zrozumienia dla niektórych, dlatego nasze bezpłatne materiały gramatyczne w języku angielskim oraz bezpłatne ćwiczenia do druku są do Twojej dyspozycji.

Uczniowie mogą z nich korzystać, aby uczyć się i ćwiczyć gramatykę języka angielskiego we własnym tempie.

Nauczyciele mogą z nich korzystać podczas lekcji, aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć zasady gramatyki angielskiej.

Podczas nauki angielskiego wielu uczniów ignoruje gramatykę, ponieważ mogą jej się nie spodobać lub uważać za trudne.

Gramatyka jest w rzeczywistości bardzo ważną częścią uczenia się nowego języka, ponieważ niewiedza, jak jej używać może często prowadzić do nieporozumień.

Sentence Structure

Basic Sentence Structure

Words and phrases with different meanings

Uses of Get

Uses of Have

Uses of Like

Jeśli podoba Ci się to, co widzisz, i chcesz podzielić się swoimi sugestiami dotyczącymi tego, jak możemy ulepszyć tę stronę, aby było lepiej, skontaktuj się z nami.