43 ZNACZENIA I ZASTOSOWANIA WYRAZU ‘TAKE’ W JĘZYKU ANGIELSKIM – ENSPRESSO #43

Favorite

ENSPRESSO to cotygodniowy live z językiem angielskim, który prowadzimy w naszej grupie na Facebooku.

Podoba Ci się ten odcinek? Subskrybuj nasz kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach!


Dzisiaj postanowiliśmy powiedzieć więcej na temat różnych zastosowań jednego słowa, a dokładnie ‘TAKE’.

Akurat dość przypadkowo zdarzyło się, że przedstawiliśmy 43 zastosowania i znaczenia wyrazu ‘TAKE’ w języku angielskim w 43 odcinku Enspresso:) Zatem zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Na początek odrobina wstępu. W języku angielskim kontekst użycia słów jest bardzo ważny, ponieważ niektórych zwrotów nie da się bezpośrednio przetłumaczyć i warto znać całe połączenia wyrazowe, a dokładniej ich znaczenia, żeby łatwiej nam było uczyć się. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy i często przypominamy, żeby nie sprawdzać pojedynczych słów w zdaniu, ponieważ znaczenie takiego zdania może wyjść zupełnie inne niż jest faktycznie. Najlepiej sprawdzać całe wyrażenia i w poniższym wpisie, w którym przedstawiamy 43 znaczenia i zastosowania wyrazu ‘TAKE’ w języku angielskim zobaczysz, że wiele z nich opiera się właśnie na kontekście, a nie na tłumaczeniu pojedynczych słów.


Wyraz ‘take’ sam w sobie znaczy: brać, wziąć, zabrać, np.:


take an umbrella/an apple/a bag, etc. – wziąć parasolkę/jabłko/torbę, itd. (Tutaj mamy dosłowne znaczenie i tłumaczenie tego słowa).


Spójrzmy na kilka przykładów zdań i połączeń wyrazowych, w których dokładnie tak (albo prawie dokładnie/dosłownie) będzie to słowo tłumaczone:1. take a shower – brać prysznic


I take a shower every morning. (Biorę prysznic codziennie rano.)2. take pills/medicine – brać pigułki, leki


I took 3 pills in the morning. (Wzięłam 3 pigułki (leków) rano.)3. take a vacation – wziąć urlop


I really would like to take a vacation! (Naprawdę chciałbym wziąć urlop!)
I take a bus to work every day. (Codziennie jadę autobusem do pracy.)5. take a nap – wziąć/zrobić sobie drzemkę


When I have a hard day at work, I take a nap. (Kiedy mam ciężki dzień w pracy biorę drzemkę.)6. take a break – wziąć/zrobić sobie przerwę


I need to take a break, I’m really tired. (Potrzebuję zrobić sobie przerwę, jestem naprawdę zmęczony.)7. take a risk – wziąć ryzyko, podjąć się ryzyka


I don’t like taking risks. (Nie lubię brać ryzyka.)


Niektóre z wyrażeń/połączeń wyrazowych lub kolokacji już nie będą w tak prosty sposób tłumaczone, poniżej podajemy kilka przykładów takich wyrażeń:8. take photos  – robić zdjęcia


I love taking photos when I go on holiday. (Uwielbiam robić zdjęcia gdy wyjeżdżam na urlop.)9.  take a look – spojrzeć na coś


Let’s take a look at this nice furniture. (Spójrzmy na te ładne meble.)10. take time – tutaj mamy kilka znaczeń, spójrzmy na przykłady:


a. Don’t hurry, you can take your time. (Nie spiesz się, poświęć na to tyle czasu ile potrzebujesz.) – czyli nie spieszyć się, zrobić coś w takiej ilości czasu, jakiej potrzebujesz.


b. It takes me 10 minutes to get to work. (Zajmuje mi 10 minut, żeby dotrzeć do pracy.) – gdy mówimy ile coś zajmuje czasu


c. If you take the time to organise your holiday, you will have an unforgettable experience. (Jeżeli poświęcisz czas/trochę czasu na zaplanowanie wakacji, będziesz mieć niezapomniane doświadczenie.) – czyli tutaj mamy znaczenie: poświęcić na coś/czemuś czas11. take it easy – uspokoić się, nie denerwować się


Take it easy! You can’t be so serious all the time. (Wyluzuj/Uspokój się! Nie możesz być ciągle taki poważny.)12. take notes – robić notatki


I take a lot of notes when I watch Enspresso. (Robię dużo notatek gdy oglądam Enspresso.)13. take an exam – podejść/przystąpić do egzaminu


I need to take a Chemistry exam soon. (Muszę podejść do egzaminu z Chemii wkrótce.)14. take place – odbywać się


The conference takes place at the palace. (Konferencja odbywa się w pałacu.)15. take part in – brać udział w czymś


I would like to take part in a cooking competition. (Chciałbym wziąć udział w konkursie gotowania.)16. take advantage of someone/something – wykorzystać kogoś/wykorzystać coś, ale także w pozytywnym znaczeniu: skorzystać z czegoś


They took advantage of him and told him to finish the project himself. (Oni wykorzystali go i kazali mu skończyć projekt samodzielnie.)


Take advantage of this beautiful weather and go for a walk to the forest. (Skorzystaj z tej pięknej pogody i idź na spacer do lasu.)17. take turns – robić coś zgodnie z kolejnością, czekać na swoją kolej


When our children go to the playground we make sure they take turns going down the slide. (Kiedy nasze dzieci idą na plac zabaw upewniamy się, że zjeżdżają na zjeżdżalni zgodnie z kolejnością.)18. take into account – brać pod uwagę


Make sure you take into account all the factors of this situation. (Upewnij się, że weźmiesz pod uwagę wszystkie czynniki tej sytuacji.)19. take something/somebody for granted – brać kogoś lub coś za ‘pewniaka’, za to, że coś jest nam zagwarantowane, być pewnym, że coś się stanie, albo ktoś w jakiś sposób postąpi


Our children take it for granted that we will fix their Lego after they break it. (Nasze dzieci są pewne, że poskładamy/naprawimy im Lego jak popsują coś.


Jeżeli chcesz zobaczyć więcej różnych kolokacji i połączeń wyrazowych to zapraszamy do pobrania naszego zbioru 180 Zwrotów w języku angielskim:


>>Poznaj 180 praktycznych zwrotów w języku angielskim<<


I jak? Pewnie wiele z powyższych zwrotów znasz i były dla Ciebie miłym przypomnieniem. Lista 43 znaczeń i zastosowań wyrazu ‘TAKE’ w języku angielskim będzie kontynuowana teraz z odrobinę innymi zwrotami.

Teraz spójrzmy na kilka przykładów ‘TAKE’ we phrasal verbs, czyli czasownikach frazowych. Tutaj bardzo ważne jest zapamiętanie konkretnych połączeń i ich znaczeń, ponieważ w większości przypadków nie będą one dosłownie tłumaczone.20. to be taken  aback – być zaskoczonym


I was taken aback by their hospitality. (Byłem zaskoczony ich gościnnością.)21. take after – być podobnym do kogoś z naszej rodziny, zarówno jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny jak i osobowość


I take after my mum. We are both tall and slim. (Jestem podobna do mojej mamy. Obie jesteśmy wysokie i szczupłe.)22. take apart – rozebrać coś na części, rozdzielić


Our children always take Lego apart. (Nasze dzieci ciągle/zawsze rozbierają Lego na części.)23. take aside – odłożyć coś na bok


Can you take it aside for me? I will come back in 5 minutes and pay for it. (Czy możesz to dla mnie odłożyć? Wrócę za 5 minut i zapłacę za to.)24. take away – zabrać coś od kogoś, brać coś na wynos, albo: danie na wynos, a także: odejmować


a. I would like to take this coffee away. (Chciałbym wziąć tę kawę na wynos.)


b. Can I get a take away, please? (Czy mogę prosić o danie na wynos?)


c. Please, take this bag away from me. (Proszę zabierz tę torbę ode mnie.)25. take back – zabrać coś z powrotem, oddać coś, także: wycofać się z tego, co powiedzieliśmy, a także: zabierać nas wspomnieniami w jakieś miejsce/czas.


a. I took this shirt back to the shop. (Zabrałem tę koszulę z powrotem do sklepu.)


b. I didn’t say that! Take it back! (Ja tego nie powiedziałem! Wycofaj się z tego!/Przyznaj, że tak nie było!)


c. Please take the tools back to the shed. (Zabierz proszę narzędzia z powrotem do szopy.)


d. Looking at the sea takes me back to my childhood. (Patrzenie na morze zabiera mnie myślami do mojego dzieciństwa.)26. take down – ma kilka znaczeń:


a. zdjąć coś


We took down the old painting and put a new one. (Zdjęliśmy stary obraz i zawiesiliśmy nowy.)


b. usunąć kogoś z miejsca lub stanowiska


The police took the criminal down. (Policja zabrała przestępcę z miejsca.)


c. zanotować coś


I was taking down some notes during the lecture. (Robiłem notatki w czasie wykładu.)27. take for – brać kogoś za kogoś innego


They took me for a much younger person than I am. (Wzięli mnie za kogoś o wiele młodszego.)


‘Take for’ może też występować w bardziej dosłownym znaczeniu tego wyrażenia, czyli: zabrać na coś np.:


They took me for a cruise. (Zabrali mnie na rejs.)28. take in – ma kilka znaczeń:


a. zaopiekować się kimś/czymś, dać schronienie


We saw an injured bird and took it in our home. (Zobaczyliśmy rannego ptaka i wzięliśmy go do domu.)


b. zrozumieć coś, nauczyć się czegoś


There is so much information to take in. (Jest tak dużo informacji do zrozumienia/nauczenia się.)


c. oszukać kogoś, nabrać kogoś na coś


I believed their story but it wasn’t true, I was taken in. (Uwierzyłam w ich historię, ale nie była ona prawdziwa, zostałam oszukana/nabrana na ich historię.)29. take it – wytrzymać coś


You can’t take it, there’s too much work to do. (Nie dasz rady tego wytrzymać, jest zbyt dużo pracy do zrobienia.)30. take it out on someone – wyładować na kimś nasze emocje


Just because you are stressed, you shouldn’t take it out on me. (Tylko dlatego, że jesteś taki zestresowany, nie powinieneś wyładowywać tego na mnie.)31. take it upon yourself – wziąć coś na siebie


I took it upon myself to inform everybody in the office about Enspresso. (Wziąłem to na siebie, żeby poinformować wszystkich w biurze o Enspresso.)32. take off – ma kilka znaczeń:


a. zdjąć coś z ubrania, np.:


I took off my shoes. (Zdjąłem buty.)


b. startować (o samolocie)


The plane took off an hour ago. (Samolot wystartował godzinę temu.)


c. (o firmie/przedsięwzięciu) zaczynać dobrze iść, zacząć odnosić sukcesy, nabrać tempa


Her carrer took off after she started working for that big corporation. (Jej kariera nabrała tempa po tym jak zaczęła pracować dla tamtej dużej korporacji.)33. take on:


a. wziąć coś na siebie


I’ve taken on a lot of work this week. (Wziąłem na siebie dużo pracy w tym tygodniu.)


b. zatrudnić kogoś/przyjąć kogoś do firmy/przedsięwzięcia


We’ve taken on 2 new employees. (Zatrudniliśmy 2 nowych pracowników.)34. take out:


a. wynieść, np. śmieci


You need to take out the rubbish. (Musisz wynieść śmieci.)


b. wyciągnąć/wziąć pieniądze czy pożyczkę z banku


I will take out some money from the cash machine. (Wyjmę pieniądze z bankomatu.)


c. take someone out – wziąć kogoś do restauracji/na randkę


I took my wife out for dinner yesterday. (Wziąłem/Zaprosiłem moją żonę na kolację wczoraj.)35. take over – przejąć kontrolę nad czymś


He’s planning on taking over the company. (On planuje przejąć firmę.)36. take through:


a. take someone through – wyjaśnić komuś coś/przeszkolić kogoś


Can you take me through these phrasal verbs again, please? (Czy możesz mi jeszcze raz wyjaśnić te czasowniki frazowe?)


b. take something through – przewozić coś/przenosić coś przez coś


Lots of trucks are taken through the channel. (Wiele samochodów jest przewożonych przez kanał.)37. take to someone/something – spodobać się komuś/gdy coś lub ktoś spodoba się komuś


I took to skiing from the first day. (Polubiłem narty od pierwszego dnia.)


I immediately took to her. (Od razu polubiłem ją.)


Ale także możesz użyć tego wyrażenia w znaczeniu: zabrać kogoś gdzieś, np.:


I took my children to school in the morning. (Zabrałem dzieci do szkoły rano.)38. take up – zacząć zajmować się jakimś sportem/zajęciem


I would like to take up karate. (Chciałbym zająć się karate.)


Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat phrasal verbs ogólnie oraz różnych ich rodzajów to zapraszamy do obejrzenia tego odcinka:


>>Dowiedz się więcej na temat Phrasal Verbs<<


Ostatnią częścią zwrotów związanych z ‘TAKE’ są idiomy i powiedzenia. Nie będziemy omawiać wszystkich idiomów i powiedzeń związanych z ‘TAKE’, ale podamy kilka przykładów.39. take a back seat – w znaczeniu: nie kontroluj, nie zajmuj się tym – ja to zrobię, albo też bardziej negatywnie: nie wtrącaj się


Please take a back seat, I will do everything. (Proszę, nie zajmuj się tym, ja wszystko zrobię.)40. take a hike – idź sobie, nie chcemy Ciebie już tutaj, potocznie: ‘spadaj’.


We don’t like what you’re doing, take a hike. (Nie podoba nam się to, co robisz, idź sobie.)41. take a rain check – tym razem nie dam rady, może innym razem


I’m sorry I can’t go to the party, I’ll take a rain check. (Przepraszam, nie mogę pójść na przyjęcie, może innym razem.)42. take forty winks – wziąć drzemkę


Let me take forty winks and I’ll call you back. (Pozwól, że zdrzemnę się i oddzwonię do Ciebie.)43. take something in stride – na spokojnie czymś się zająć, zrobić coś krok po kroku


I know you have a lot of work to do but if you take it in stride, you will do everything. (Wiem, że masz dużo pracy, ale jak podejdziesz do tego na spokojnie/krok po kroku to zrobisz wszystko.)42. take someone for a ride – oszukać kogoś


I thought they were nice people but it occured I was being taken for a ride. (Myślałem, że byli miłymi ludźmi, ale okazało się, że oszukiwali mnie.)43. take someone to the cleaner’s – okraść kogoś


He wasn’t careful enough with his credit card details and he was taken to the cleaner’s. (On nie był wystarczająco ostrożny z danymi swojej karty kredytowej i został okradziony.)Oczywiście powyższa lista 43 znaczeń i zastosowań wyrazu ‘TAKE’ w języku angielskim nie obejmuje wszystkich możliwych znaczeń i zastosowań wyrazu ‘TAKE’. Pokazaliśmy Tobie te, których będziesz używać najczęściej, albo z którymi często będziesz się spotykać. Poznanie ich pomoże Tobie w komunikacji w języku angielskim i lepszym rozumieniu rodowitych mówców języka.

Link do grupy na Facebooku, w której prowadzimy ENSPRESSO jest tutaj:


>>Pozytywna nauka angielskiego!<<Serdecznie zapraszamy Ciebie do naszego programu do nauki języka angielskiego online ‘Angielski od zera do bohatera’. Możesz uczyć się kiedy chcesz i jak dużo chcesz dzięki platformie z lekcjami języka angielskiego, których przybywa w każdym tygodniu. Dodatkowo, co tydzień otrzymujesz zaproszenia na lekcje na żywo, które również są nagrywane. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:

:

>>Angielski od zera do bohatera<<

Dodaj komentarz

Pobierz Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Najlepiej oceniane produkty

Pobierz Niezbędnik Podróżnika gratis!

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • +48 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Pobierz bezpłatny Niezbędnik Podróżnika

Pobierz bezpłatny Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Najnowsze opinie

Poziom zaangażowania

Poziom nauki języka