Travelling by Taxi

This page contains useful vocabulary, typical phrases, and example conversations when traveling by taxi.

Useful Vocabulary

English Polish
Available Wolny
Bady seat / Car seat Fotelik dla dziecka
Cab Taksówka
Cost Koszt
Drop off Wysadzić (kogoś)
Destination Cel podróży
Fare Opłata za przejazd
Flag / Flag down Zatrzymać / Machać na taksówkę na ulicy
Flat rate Stawka jednolita
Dispatch Wysłanie taksówki
Dispatch operator / Dispatcher Operator taksówek
Hailing a cab Zatrzymanie taksówki
Journey Podróż
Location Lokalizacja
Luggage Bagaż
Metre Licznik
Passenger Pasażer
Pick up Odebrać kogoś
Stop over Zatrzymać się po drodze
Van Van / Furgonetka

Asking where to get a taxi

English Polish
Do you know where I can get a taxi? Czy wie Pani/Pan, gdzie mogę złapać taksówkę?
Could you tell me where I can get a cab? Czy może mi Pani/Pan powiedzieć, gdzie mogę złapać taksówkę?
Do you have a taxi number? Czy masz numer do korporacji taksówek?
Where can I order a cab? Gdzie mogę zamówić taksówkę?
What’s a good taxi company? Jaka jest dobra firma taksówek?

Calling or getting a Taxi

English Polish
Can you call me a taxi, please? Czy może mi Pani/Pan wezwać taksówkę?
I’d like a taxi, please. Poproszę o taksówkę.
Could I order a taxi for 6am tomorrow? Czy mogę zamówić taksówkę na jutro na godzinę 6 rano?
Sorry, there aren’t any available at the moment. Przykro mi, ale w tym momencie nie ma żadnych wolnych taksówek.
Where are you? Gdzie Pani/Pan jest?
Where would you like me to send it? Gdzie mam wysłać taksówkę?
What’s the address? Na jaki adres?
I’m at the Laguna Hotel. Jestem w hotelu Laguna.
We’re at the train station. Jesteśmy na dworcu kolejowym.
I’m at the corner of Madison and Finch Avenue. Jestem na rogu alei Madison i Finch.
At Bernie’s Bar and Grill. W barze Bernie’s Bar and Grill.
Could I take your name, please? Czy mogę prosić o Pani/Pana imię?
Who will the cab be for? Na kogo ma być taksówka?
How long will I have to wait? Jak długo będę czekać?
How long will it be? Jak długo to zajmie?
It’ll be there in 15 minutes. Taksówka będzie tam za 15 minut.
About 5 minutes. Około 5 minut.
It’s on the way. Jest w drodze.
Where can I get a cab? Gdzie mogę złapać taksówkę?
Do you need a taxi, sir? Czy Pan potrzebuje taksówkę?
Did someone call a cab? Czy ktoś wzywał taksówkę?

In the Taxi

English Polish
Where are you heading? Gdzie Pani/Pan jedzie?
Where would you like to go? Gdzie chciałbyś pojechać?
Where are we going today? Gdzie dzisiaj Pani/Pan jedzie?
I’d like to go to Gatwick Airport. Chciałbym dojechać na lotnisko Gatwick.
How long do you think it will take to get there? Jak Pani/Pan sądzi, ile sądzisz że to zajmie, żeby tam dojechać?
How much time does it take to get there? Ile czasu zajmie, żeby tam dojechać?
It shouldn’t take long at this time of day. To nie powinno dużo czasu zająć o tej porze dnia.
We should be there in about 15 minutes. Powinniśmy być na miejscu za około 15 minut.
Take me to the bus station, please. Proszę mnie zawieźć na dworzec autobusowy.
How much do you think it will cost to get to King’s Cross? Jak Pani/Pan sądzi, ile to będzie kosztowało, żeby dojechać na King’s Cross?
What do you think the fare will be to get to Madison Square Garden? Jak Pani/Pan sądzi, jaka będzie opłata za przejazd do Madison Square Garden?
How much will it cost to get there from here? Ile to będzie kosztowało, żeby się stąd tam dostać?
It should be around €25.00. To powinno wynieść około 25 euro.
Here we are. Jesteśmy na miejscu.

Small talk along the way

English Polish
So, where are you from? A więc, skąd jesteś/jesteście?
We’re from Poland. Jesteśmy z Polski.
Are you enjoying your stay in New York? Czy podoba się Tobie/Wam w Nowym Jorku?
Where are you staying? Gdzie zatrzymaliście się?
We’re staying at the Marriot hotel. Zatrzymaliśmy się w hotelu Marriot.
What places have you visited? Jakie miejsca odwiedziliście?
Are there any places worth seeing around here? Czy w pobliżu są jakieś miejsca warte obejrzenia?
What places do you recommend visiting? Które miejsca poleca Pani/Pan zwiedzić?

Paying the Fare

English Polish
£10.00 please. Poproszę 10 funtów.
That’ll be $16.00. To będzie 16 dolarów.
Here’s $20.00, keep the change. Tutaj jest 20 dolarów, proszę zatrzymać resztę.
Do you have change for a 50? Czy ma Pani/Pan wydać z 50?
Hold on, let me see if I have change for that. Chwilkę, sprawdzę, czy mam resztę z tego.

Example Conversations

Example Conversation 1

A: London Taxi, how can I help you?

B: Hi, I’d like a taxi.

A: How many people?

B: Four.

A: Where are you now and where are you going?

B: We’re at the Central Parkway Hotel on Queensway and want to go to Leicester
Square.

A: Ok, a taxi should be there in about 15 minutes.

B: Great, thanks!

Example Conversation 3

A: Where are we going today?

B: To the airport please.

A: Sure thing.

B: How long do you think it’ll take, more or less?

A: It should take about 20 minutes or so.

(twenty minutes later)

A: Here we are, that’ll be €25.00.

B: Here’s €30.00, keep that change.

A: Thanks.

Example Conversation 2

A: Excuse me, where can I get a cab?

B: You can get a cab at the other end of the station.

A: Thanks.

B: You’re welcome.