At the Doctor’s

This page contains useful vocabulary, typical sentences, and example conversations for when we are at the doctor’s.

Useful Vocabulary

English Polish
ache ból
antibiotics antybiotyki
appointment wizyta (u lekarza)
bruise siniak, stłuczenie
blood pressure ciśnienie krwi
chemist’s / pharmacy drogeria/apteka
cold przeziębienie
cough kaszel
cure lekarstwo (środek zaradczy)
cut skaleczenie, rozcięcie
diagnose diagnozować
diagnosis diagnoza
disease choroba
dizzy cierpiący na zawroty głowy
drowsy senny, śpiący
fever gorączka
flu grypa
heal leczyć, wyleczyć
illness choroba
infection infekcja
inflammation zapalenie, stan zapalny
injure ranić
injury rana
medicine lekarstwo
operation operacja
operate on (someone) operować (kogoś)
pain ból
patient pacjent
painkiller środek przeciwbólowy
prescription recepta
pill tabletka
pulse puls
scratch zadrapanie
sick / ill chory
sore bolący, bolesny
surgery operacja, (także: gabinet lekarski)
symptom objaw
temperature temperatura
treat leczyć
treatment leczenie
vomit wymiotować
wound rana
x-ray prześwietlenie

 

Making an Appointment

English Polish
I’d like to make an appointment to see Dr. Smith. Chciałbym umówić się na wizytę z doktorem Smith.
When is the doctor available next week? Kiedy lekarz jest dostępny w przyszłym tygodniu?
I need to see a doctor urgently. Muszę pilnie zobaczyć się z lekarzem.
Do you have any doctors who speak Polish? Czy są jacyś lekarze, którzy mówią po polsku?
When can I see Dr. Roberts? Kiedy mogę zobaczyć się z doktorem Roberts?
Do you have private medical insurance? Czy ma Pani/Pan prywatne ubezpieczenie medyczne?
Do you have a European health Card? Czy ma Pani/Pan Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

At Reception

English Polish
I have an appointment for 10 o’clock. Mam umówioną wizytę na 10:00.
Do you have an appointment? Czy ma Pani/Pan umówioną wizytę?
I’d like to see a doctor. Chciałbym zobaczyć się z lekarzem.
The doctor will be right with you. Lekarz za chwilę do Pani/Pana podejdzie.
Please take a seat. Proszę usiąść.
The doctor is ready to see you now. Lekarz już może się z Panią/Panem zobaczyć.

Discussing Symptoms

English Polish
I have a headache. Mam ból głowy.
My stomach hurts. Boli mnie brzuch/żołądek.
I feel dizzy at times. Czasami czuję zawroty głowy.
I can’t feel my leg. Nie czuję mojej nogi.
I can’t move my arm. Nie mogę poruszyć ręką.
I don’t feel well. Nie czuję się dobrze.
I have problems breathing. problemy z oddychaniem./p>
I feel light-headed. Odczuwam zawroty głowy.

Being Examined

English Polish
Where does it hurt? Gdzie boli?
What seems to be troubling you? Co Panią/Pana niepokoi?
How long have you felt this way? Jak długo tak się Pani/Pan czuje?
Are you taking any medication at the moment? Czy bierze Pani/Pan jakieś leki obecnie?
When did this happen? Kiedy to się stało?
How did it happen? Jak to się stało?
Can you move your leg/arm? Czy może Pani/Pan poruszyć nogą/ręką?
Take off your shirt please. Proszę zdjąć koszulę.
I need you to get undressed for me. Proszę się rozebrać.
Step onto the scale please. Proszę stanąć na wagę.
Open your mouth and say, “Ahhh” for me. Proszę otworzyć usta i powiedzieć “AAAA”
Please lay down. Proszę się położyć.

Being Treated and Getting Advice

English Polish
I’m going to write you a prescription. Wypiszę Pani/Panu receptę.
Take this twice a day after eating. Proszę przyjmować ten lek dwa razy dziennie po jedzeniu.
Try not to put too much pressure on your leg. Proszę się postarać nie nadwyrężać swojej nogi.
We are going to have to operate. Będziemy musieli operować.
You need to get lots of rest. Musi Pani/Pan dużo odpoczywać.
This may sting a bit. To może zakłuć odrobinę.
Drink plenty of fluids. Proszę pić dużo płynów.
Come and see me in a week. Proszę przyjść i zobaczyć się ze mną za tydzień.

Example Conversations

Example Conversation 1

On the telephone.

A: Mayfield Clinic, This is Darcy. How can I help you?

B: Hi there, I’d like to book an appointment with Doctor Sylva for Friday.

A: Are you already one of his patients?

B: No, this will be my first time at your clinic.

A:Ok, that’s fine. I’ll just need to take down your full name, please.

B: Sure thing, it’s Emma Scott.

A: Ok, Ms. Scott. Just a second, let me see if he is available on Friday.

The receptionist checks Dr. Sylva’s schedule.

A: Doctor Sylva can see you at 9am on Friday. You’ll need to fill out a form before the doctor sees you , so please try and come 15 minutes early.

B: Ok, Great! Thank you very much.

A: You’re welcome. Have a nice day!

B: You too! Bye!

Example Conversation 3

A: What can I do for you today?

B: I fell of my bicycle while I was riding in the park and I think I broke my hand.

A: Let me take a look.

The doctor has a look at the patient’s hand.

A: Does it hurt when I do this?

B: Ouch! Yes, it does.

A: Can you move your fingers?

The patient tries to move his/her fingers.

B: Nope, it hurts when I try to move them.

A: Hmmm, we will do an X-Ray of your hand and we will see what happened.

B: Ok, thank you.

After the results arrive.

A: Unfortunately, your hand is broken. It looks like you’re going to have a cast for six weeks. Please take this piece of paper and go to room 103. The man there will put a cast on your hand.

B: Ok, thank you for your help doctor.

A: No problem.

Example Conversation 2

A: What seems to be the problem?

B: I have a sore throat, terrible cough and a headache.

A: How long have you had these symptoms?

B: For about two days now.

A: It sounds like you’ve got the flu. Take an aspirin every four hours, drink plenty of fluids, and make sure you get lots of rest. Call me next week if you’re not feeling better.

B: Ok, thanks for your help.