Arranging to Meet

Learn key vocabulary, and typical phrases for when arranging to meet with someone in English.

Useful Vocabulary

English Polish
Afternoon Popołudnie
Busy Zajęty
Call (something) off Odwołać coś
Come up Wypaść, zdarzyć się (coś nieprzewidzianego)
Drop (someone) off Podrzucić kogoś (samochodem)
Earlier Wcześniej
Evening Wieczór
Fall through Nie dojść do skutku, nie powieść się
Fancy Mieć ochotę na coś, chcieć czegoś
Free Wolny
Grab a bite (to eat) Złapać coś do jedzenia (wziąć coś na ząb)
Go to a concert Pójść na koncert
Have to … Musieć
Hurry up! Pośpiesz się!
Later Później
Late Spóźniony, późno
Let’s do / Let’s go Zróbmy/ Pójdźmy
Make it Dać radę (coś zrobić)
Morning Rano
Meet Spotkać się
Need to … Musieć coś zrobić
Next Następny
Not feeling well Nie czujący się dobrze
Pick (someone) up Odebrać kogoś
Plans Plany
Put (something) off Odkładać coś w czasie, przekładać
See a movie / film Obejrzeć film
Somewhere Gdzieś
Throw a party Urządzić imprezę/przyjęcie
Today Dzisiaj
Tomorrow Jutro
Unfortunately Niestety
Wait Poczekać
When Kiedy
Where Gdzie

Inviting Someone out

English Polish
What are you doing on Friday? Co robisz w piątek?
Are you up to anything this evening? Czy robisz coś dzisiaj wieczorem?
Have you got any plans for tomorrow? Czy masz jakieś plany na jutro?
Are you free this afternoon? Czy jesteś wolny dzisiaj popołudniu?
Let’s see a movie. Zobaczmy film.
What do you want to do tonight? Co chcesz robić dzisiaj wieczorem?
Would you like to go somewhere with me on Saturday? Czy chciałabyś/chciałbyś pójść gdzieś ze mną w sobotę?
There’s a concert, do you want to go? Jest koncert, czy chciałabyś/chciałbyś pójść?
We were wondering if you wanted to come to the pub with us. Zastanawialiśmy się, czy chciałabyś/chciałbyś pójść z nami do pubu.
Yeah, why? Tak, dlaczego pytasz?
No, what have you got in mind? Nie, co masz na myśli?
Nothing! Nic!
I’m free, at the moment. Jestem wolna/wolny w tej chwili.
We don’t have any plans yet. Nie mamy jeszcze żadnych planów.
Do you fancy getting something to eat? Czy masz ochotę na coś do jedzenia?
Sure! Jasne!
That sounds good. Brzmi dobrze.
I’d love to! Z przyjemnością!
That Sounds like fun. Brzmi jak dobra zabawa/brzmi dobrze.
I’m afraidI can’t. Obawiam się, że nie mogę.
Unfortunately, I’m busy. Niestety jestem zajęty.
I can’t make it. Nie dam rady.
I have to stay in tonight. Muszę dzisiaj zostać w domu.
I’m not feeling so well. Nie czuję się za dobrze.
I’m too tired. Jestem zbyt zmęczona/zmęczony.
I’m really busy. Jestem naprawdę zajęta/zajęty.
I need to study for an exam tomorrow. Muszę pouczyć się na egzamin jutro.

Arranging a Time or Place

English Polish
Shall we meet in front of the cinema? Czy spotkamy się przed kinem?
What time do you want to meet? O której godzinie chcesz się spotkać?
Where would you like to meet up? Gdzie chciałbyś się spotkać?
Let’s meet at the pub. Spotkajmy się w pubie.
I’ll see you at nine o’clock. Zobaczę się z Tobą o 9.
I’ll see you there! Do zobaczenia na miejscu!
Do you want me to pick you up? Czy chcesz, żebym Ciebie odebrał?
Can you come and get me? Czy możesz przyjechać po mnie?
Where do you want me to pick you up? Gdzie chcesz, żebym Ciebie odebrał/odebrała?
Let me know if you can’t make it. Daj mi znać, jeżeli nie dasz rady spotkać się.
Can you drop me off later? Czy możesz mnie później podrzucić?
I’ll call you when I get there. Zadzwonię do Ciebie, kiedy tam dotrę.

Cancelling or Changing Plans

English Polish
Hey, it’s me again. Can we meet a bit earlier? Cześć! To ja znowu. Czy możemy spotkać się odrobinę wcześniej?
The barbecue fell through because no one could come. Grill nie udał się, ponieważ nikt nie mógł przyjść.
Can we meet at your house instead? Czy możemy w zamian spotkać się w Twoim domu?
Could we make that nine instead of eight o’clock? Czy możemy umówić się na 9 zamiast na 8?
Something’s come up, I can’t go. Coś mi wypadło, nie mogę iść.
I need to help my sister. Muszę pomóc mojej siostrze.
We need to call off the party. Musimy odwołać imprezę.
We need to put it off until next week. Musimy to przełożyć na kolejny tydzień.

Saying You’ll be Late

English Polish
I’m going to be a little late. Będę troche spóźniona/spóźniony.
I’m running a little behind. Jestem trochę do tyłu z czasem.
I should be there in about ten minutes. Powinnam/powinienem tam być za 10 minut.
I’m having a problem finding the place, you might have to wait a few minutes. Mam problem ze znalezieniem miejsca, możliwe, że będziesz musiała/musiał poczekać kilka minut.
We ought to be there soon. Powinniśmy tam być wkrótce.
I needed to stop somewhere along the way but I should be there soon. Musiałem się zatrzymać po drodze, ale będę wkrótce.
Sorry to keep you waiting, I need about fifteen minutes. Przepraszam, że musicie czekać, ale potrzebuję około 15 minut.
Where are you? Gdzie jesteś?
When can you get here? Kiedy możesz tutaj dotrzeć?

Meeting up

English Polish
Oh, there you are! O, jesteś!
I hope you haven’t been here long. Mam nadzieję, że nie jesteś tutaj długo.
How long have you been waiting? Jak długo czekasz?
I’m sorry, I had a bit of trouble finding the place. Przepraszam, miałam/miałem mały problem ze znalezieniem miejsca.
Sorry I’m late, there was a delay in the underground. Przepraszam, że jestem spóźniona/spóźniony. Było opóźnienie w Metrze..
We’ve been here for about twenty minutes. Jesteśmy tutaj około 20 minut.
Hey! Good to see you! Hej! Dobrze Ciebie widzieć.
What have you been up to? Co porabiasz?
What time is Jack getting here? O której przyjdzie Jack?
Is Jade coming? Czy Jade przychodzi?
Where’s Tony? Gdzie jest Tony?
Where do you want to go first? Gdzie chcesz najpierw pójść?
What would you like to do first? Grab a drink or see a movie? Co chciałbyś najpierw zrobić? Napić się czegoś czy obejrzeć film?

Example Conversations

Example Conversation 1

A: Are you free on Friday?

B: Yeah, why?

A: Dave’s throwing a party at his house. Do you want to go?

B: Sure, that sounds great!

Example Conversation 3

A: What are you up to tomorrow?

B: Nothing, what have you got in mind?

A: Let’s go see a movie at the cinema.

B: Sounds good. Where and when do you want to meet?

A: Let’s meet in front of the cinema at eight o’clock.

B: See you there!

(fifteen minutes later)

A: Hey, it’s me again. Can we meet at eight-thirty instead?

B: Yeah, that’s not a problem.

A: Great!

Example Conversation 2

A: What are you doing this evening?

B: I’m busy I’m afraid.

A: Too bad, we’re going to a concert in the park and were wondering if you’d like to come.

B: I’d love to but need to study.

Example Conversation 4

A: Hey Jenny.

B: Where are you Danny?

A: I’m sorry, I’m running a bit behind.

B: When can you get here?

A: I should be there in about ten minutes.

B: Ok, hurry up!

(ten minutes later)

B: Oh, there you are.

A: I’m sorry to keep you waiting. Have you been here long?