Reporting Verbs

Learn Reporting Verbs for reported speech in English. Some of them can be followed by more than one structure. If you would like to learn more about Reporting Verbs, you’ve come to the right place. Feel free to look around, learn, and practice.

Below is a list of reporting verbs and the structures that follow:

Verb + (that) + Subject
English Polish
Add Dodać
Admit Przyznać
Agree Zgadzać się
Announce Ogłośić
Answer Odpowiadać
Argue Kłócić się
Boast Chwalić się
Claim Twierdzić
Comment Komentować
Complain Narzekać
Confirm Potwierdzić
Consider Rozważyć
Decide Zdecydować
Declare Deklarować
Demand Żądać
Deny Odmówić
Discover Odkryć
Doubt Wątpić
Explain Wyjaśniać
Estimate Szacować
Fear Bać się
Feel Czuć
Forget Zapomnieć
Guarantee Gwarantować
Guess Zgadnąć
Hope Mieć nadzieję
Imagine Wyobrażać sobie
Insist Nalegać
Know Wiedzieć
Learn Uczyć się
Mention Wspomnieć
Observe Zauważyć
Promise Obiecać
Propose Zaproponować
Realise Uświadomić sobie
Recommend Polecić
Remark Spostrzec
Remember Pamiętać
Repeat Powtórzyć
Repeat Powturzyć
Reply Odpowiadać
Report Zgłaszać
Reveal Ujawniać
Say Powiedzieć
See Widzieć
State Oświadczać
Suggest Sugerować
Suppose Przypuszczać
Swear Przysięgać
Think Sądzić
Understand Rozumieć
Warn Ostrzegać
Verb + to + Infinitive
English Polish
Agree Zgadzać się
Decide Zdecydować
Hope Mieć nadzieję
Offer Zaoferować
Promise Obiecać
Propose Zaproponować
Refuse Odmówić
Remember Pamiętać
Request Prosić
Threaten Grozić
Verb + Gerund
English Polish
Admit Przyznać
Consider Rozważyć
Deny Odmówić
Discuss Omawiać
Prefer Woleć
Propose Zaproponować
Recommend Polecić
Remember Pamiętać
Suggest Sugerować
Verb + Object + to + Infinitive
English Polish
Advise Doradzać
Ask Zapytać
Beg Błagać
Convince Przekonać
Encourage Zachęcać
Expect Oczekiwać
Guarantee Gwarantować
Invite Zaprosić
Order Kazać
Persuade Przekonać
Remind Przypomnieć
Teach Nauczać
Tell Powiedzieć (komuś)
Warn Ostrzegać
Verb + Object + Preposition + Gerund
English Polish
Accuse Oskarżyć
Blame Winić
Congratulate Gratulować
Describe Opisać
Feel Czuć
Imagine Wyobrażać sobie
Insist Nalegać
Verb + Preposition + Gerund
English Polish
Apologize Przeprosić
Admit Przyznać
Insist Nalegać
Forget Zapomnieć