Ankieta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Pani/Pana uwagi i komentarze pomogą nam w stałej pracy nad rozwojem oraz ścisłym dopasowywaniem oferty szkoleń do Państwa potrzeb. Dziękujemy!Dane studenta


Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

Adres email (wymagane)


Ocena kursuCzy szkolenia spełniają Pani/Pana oczekiwania?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy zdobyta w czasie szkolenia wiedza i umiejętności są lub będą Pani/Panu przydatne?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy chętnie uczestniczy Pani/Pan w szkoleniu?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy czas szkolenia wykorzystywany jest efektywnie?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy organizacja szkolenia jest przejrzysta i sprawna (Czy posiada Pani/Pan wystarczająco dużo informacji o szkoleniu)?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy ma Pani/Pan poczucie realizacji zakładanych celów?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy satysfakcjonuje Panią/Pana poziom osiąganych postępów?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Ocena pracy lektora


Czy lektor profesjonalnie podchodzi do pracy (przygotowanie do zajęć, punktualność, rzetelność)?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy metody i styl nauczania lektora są skuteczne?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy lektor wykorzystuje różnorodne źródła, materiały, techniki pracy?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy lektor stara się poznać Pani/Pana oczekiwania i opinie na temat kursu i sposobu prowadzenia zajęć?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy lektor motywuje Panią/Pana do nauki (angażuje w proces nauczania, stawia i egzekwuje wymagania)?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy lektor monitoruje Pani/Pana postępy i przekazuje Pani/Panu informacje zwrotne (poprawianie błędów, testy, prace domowe, omówienie wyników)?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy lektor ma pozytywny stosunek do studentów i dobry kontakt z uczniem/uczniami?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy chciałaby Pani /chciałby Pan dalej kontynuować zajęcia z tym samym lektorem?

taknie


Autoocena


Czy regularnie uczestniczy Pani/Pan w szkoleniu?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy jest Pani/Pan aktywna/aktywny na zajęciach?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nie


Czy pracuje Pani/Pan nad poszerzaniem kompetencji językowych poza zajęciami i odrabia Pani/Pan zadania domowe?

zdecydowanie taktakczęściowoniezdecydowanie nieInne uwagi, obserwacje, komentarze