8 wskazówek jak zrobić świetne wrażenie na rozmowie o pracę

Favorite

It isn’t always easy to leave a lasting impression during job interviews. People usually get nervous, especially if it’s their first interview. We sometimes have a tendency to say unnecessary things and stumble over our words, which usually leaves the interviewer with a negative vibe and a less than favourable opinion of us.

Pozostawienie po sobie dobrego wrażenia na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę nie zawsze jest łatwe. Ludzie zazwyczaj denerwują się, a szczególnie na swojej pierwszej rozmowie o pracę. Czasami mamy tendencję do wypowiadania niepotrzebnych słów albo mówimy niewyraźnie lub w zawiły sposób, co niestety zazwyczaj zostawia drugą osobę z negatywnymi odczuciami i niekorzystną opinią na nasz temat.

W różnych źródłach znajdziemy mnóstwo wskazówek na temat odpowiedniego zachowania w trakcie rozmowy o pracę, poniżej zebraliśmy dla was wskazówki, które według nas są najbardziej praktyczne i pożyteczne, mamy nadzieję, że dzięki nim zrobicie wspaniałe pierwsze wrażenie na waszej kolejnej rozmowie o pracę.

1. Bądź prawdziwy

Pierwsza rada, którą musisz zapamiętać, to bądź prawdziwy i oryginalny, bycie sobą sprawi, że będziesz się mniej stresować, jak nie będziesz musiał udawać kogoś innego. Kiedy odpowiadasz na pytania, staraj się, by pokazywały jak najwięcej Twoich zdolności i udowadniały, że jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko. Możesz opowiedzieć jakąś historię z własnego doświadczenia, która potwierdzi, że masz świetne kwalifikacje i pozostawi po tobie dobre wrażenie.

2. Przygotuj się

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne potrafią być czasem bardzo skomplikowane i składać się z kilku etapów, dlatego miej pewność, że niczym ciebie nie zaskoczą.

Sprawdź informacje na temat firmy, w której będziesz miał rozmowę o pracę. Nie chcesz przecież wyglądać głupio, kiedy okaże się, że nawet nie znasz usług lub produktów oferowanych przez firmę?

Oczywiste jest, że nie będziesz w stanie przygotować się na wszystkie pytania, które tobie rozmówca zada, ale jeżeli przygotujesz się na co najmniej kilka, to będziesz od razu wiedział, jak na nie odpowiedzieć, gdy usłyszysz je w trakcie rozmowy i poczujesz się pewniej.

Kiedy odpowiadasz na pytania, postaraj się pokazać, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje, które pasują do opisu stanowiska.

Na koniec, przejrzyj dokładnie swoje CV przed rozmową o pracę, jeżeli niedokładnie je pamiętasz. W ten sposób unikniesz niewygodnych sytuacji, w których okaże się, że nie wszystkie punkty jesteś w stanie wyjaśnić lub udzielić na ich temat więcej szczegółów.

3. Pokaż pewność siebie i jednocześnie zachowaj skromność

Postaraj się wypracować właściwą równowagę pomiędzy tymi cechami

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej będziesz chciał pokazać, że jesteś pewny siebie i będziesz w stanie wykonywać obowiązki, które będą wymagane w trakcie pracy. Z drugiej strony, nie chcesz być odebrany jako  osoba zarozumiała i zbyt pewna siebie, dlatego ważne jest, żeby pokazać odrobinę pokory i skromności.

A więc jak możesz zjeść ciastko i mieć ciastko? Postaraj się nie przerywać rozmówcy lub na siłę dochodzić do głosu. Utrzymaj pozytywne nastawienie i pamiętaj, że to twój rozmówca zadaje pytania i wyznacza zasady panujące w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej o pracę.

4. Zamień minusy na plusy

Każdy z nas jest w czymś dobry, jednak są także rzeczy, w których wykonywaniu nie jesteśmy najlepsi. Kiedy nasz rozmówca zadaje nam pytania, łatwo możemy stracić w jego oczach, jeżeli zaliczymy jakieś wpadki i potknięcia.

Jeżeli coś może postawić ciebie w złym świetle w oczach rozmówcy, obróć to w coś, co będzie wyglądało na cechę pozytywną. Możesz pomyśleć, że nabieram ciebie i tak się nie da zrobić, ale spójrz na przykład przytoczony poniżej.

Jeżeli rozmówca zapyta ciebie o sytuację, z której nie jesteś zbytnio dumny, na przykład, gdy zauważy, że masz problemy z wykonaniem pracy na czas. Możesz zaznaczyć,  że zależy tobie na dobrze i dokładnie wykonanej pracy i chcesz się upewnić, że zadanie zostało wykonane do końca i nie ma w nim żadnych błędów.

Chodzi o to, żeby tak obrócić negatywną cechę, by okazało się, że jest pozytywna.

5. Nie wywieraj presji

Czasami lepiej jest ugryźć się w język i poczekać z pytaniami lub sugestiami na koniec, nie chcesz, żeby rozmówca pomyślał, że spieszysz się, ponieważ może to wyjść na twoją niekorzyść.

Dla przykładu, nie zadawaj od razu pytań o wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia, te tematy są zazwyczaj poruszane na samym końcu.

Pozwól rozmówcy poprowadzić rozmowę, a ty dostosuj się do jej przebiegu.

6. Nie musisz zadawać pytań

Dobrze jest zadawać pytania w trakcie rozmowy o pracę, ponieważ to może pokazać, że jesteś bardziej zainteresowany i możesz czegoś więcej dowiedzieć się na temat firmy, jednak nie jest to konieczne i jeżeli nie masz dobrego pytania, to lepiej nie zadawać jakiegokolwiek, tylko po to, żeby pokazać, ze masz jakieś pytanie.  Czasami lepiej jest nie zadawać pytań i nie marnować cennego czasu naszego rozmówcy.

7. Zostaw po sobie pozytywne wrażenie

Nieważne co się stanie, utrzymaj pozytywne nastawienie, dasz radę! Jeżeli twój rozmówca poczuje, że masz pozytywną energię, będzie bardziej skłonny do ustanowienia dobrej relacji z tobą.

Pozytywna energia I entuzjazm zwiększy twoje szanse na otrzymanie propozycji pracy, ponieważ każdy lubi otaczać się ludźmi z pozytywną energią.

Pamiętaj, uśmiechy są zaraźliwe, więc jeżeli będziesz się do kogoś uśmiechać, to na pewno odwzajemnią uśmiech.

8. Działaj po rozmowie

Chociaż nie powinniśmy zbytnio naciskać na rozmówcę, nie chcemy także, żeby okazja przeszła nam koło nosa. Nie chcesz pokazać, że jesteś za bardzo zaniepokojony, ponieważ jeżeli to zrobisz, to nie tylko będziesz wyglądać na zdesperowanego, ale także stracisz szansę na negocjację wyższego wynagrodzenia lub lepszych warunków współpracy. Jeżeli nie otrzymasz żadnej informacji w ciągu tygodnia od rozmowy kwalifikacyjnej, możesz skontaktować się ze swoim potencjalnym pracodawcą mailowo lub telefonicznie. To nie tylko przypomni im o tobie, ale także pokaże, że nadal jesteś zainteresowany pracą. Przypomnienie potencjalnemu pracodawcy o sobie jest także dobre, ponieważ będziesz mieć okazję, żeby ewentualnie wyjaśnić coś jeszcze na temat swoich kwalifikacji lub poprawić coś, co nie udało się tobie w trakcie rozmowy.

Powodzenia!

Czy ten artykuł okazał się dla ciebie pomocny? Może masz jakieś inne porady, które mogą pomóc w pozostawieniu niezapomnianego wrażenia po sobie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?

Przyłącz się do dyskusji i opowiedz nam o tym!

Jeśli poszukujesz zatrudnienia, sprawdź dostępne oferty pracy na portalu Jooble, gdzie znajdziesz aktualne oferty pracy z Warszawy – stolicy Polski oraz innych miast.

While we know that there are many different tips out there, here are just a few tried and tested tips that you may find useful when trying to make a good first impression at your next job interview.

1. Try to Be as Real as You Can

The first thing you need to remember is be true and original, being yourself will make you less stressed by not having to pretend that you are someone else. When you answer questions, try to show the right candidate for the position by mentioning an outstanding qualification or skillset.

You can tell a story from your own experience that will verify that you are the right candidate for the job and will leave a good impression in the interviewer’s eyes.

2. Make sure You Are Prepared

A lot of people underestimate the importance of preparation prior to the interview. Interviews can sometimes be very complicated and have several parts to them, that is why it is important to be ready for anything they throw at you.

Do your homework by researching the company you are applying for. The last thing you want is to look silly by not even knowing what products or services the company provides or what sector it’s in.

While you can’t prepare answers for all of the interviewer’s questions, you can be ready for some of them by knowing the right thing to say.

When answering questions, try showing that you have the right qualifications that match the job description.

Lastly, make sure that you go over your CV before the interview if you don’t remember it very well. That way, you can avoid looking silly when they ask you to go into more specific details.

3. Try to be both humble and confident

Try Striking the Right Balance

During the interview, you are going to want to show that you are confident and capable of carrying out the responsibilities  required of you during the position. On the other hand, you don’t want to come off as too cocky and overconfident so it is important to show a little humility with your humble side.

So how can you have your cake and eat it at the same time? Try not to be the one who interrupts or asserts their voice during the meeting. Maintain a positive stance while acknowledging that the interviewer is the one calling the shots.

4. Turn Negatives into Something Positive

We have things that we are good at and things that we aren’t so good at. When being asked questions during an interview, it is often easy and to lose points with the interviewer by slipping up in your responses.

Try turning things around by making something bad look good. You may think I’m pulling your leg, so here’s an example.

If an interviewer asks you about a situation that you’re not particularly proud of, let’s say the interviewer discovers you have problems with getting work done on time. It might be a good idea to emphasise that you like to make sure that everything is completely finished and that there aren’t any mistakes.

My point here is, try putting a spin on the situation so that you come out on top.

5. Don’t Force Things

Sometimes, it’s a better idea to bite your tongue, you don’t want to seem like you are in a hurry because it can work against you.

It may not be a good idea to start talking about salary and benefits right off the bat. The interviewer often covers those topics towards the end of the interview.

So, let the interviewer run the show at the beginning and just go with the flow.

6. You Don’t Have to Ask Questions

While it’s good to ask questions because they are informative and you come off as more interested, it’s not absolutely necessary to think of questions on the fly just for the sake of it.

Sometimes, it’s better not to ask questions as not to waste the interviewer’s precious time.

7. Leave Good Energy Behind

Keep positive, no matter what happens, you will survive! If the interviewer feels your positive energy, they are more likely to want to establish a rapport with you.

Having positive energy and enthusiasm will increase your chances of getting the job because people like being around people with positive energy.

Remember, smiles are contagious, so if you keep smiling at people, they’re bound to reciprocate.

8. Do a Follow up

While it’s important not to force things, you don’t want the opportunity to pass you by. At the same time, you don’t want to come off as anxious because by doing so, you will not only end up looking desperate but you will also hurt your chances of negotiating a better salary or working conditions.

If you don’t receive any information by the end of the week, you can contact your potential employer by calling or emailing them. This is a good idea because it not only reminds them of you but also shows that you are still available and interested in the job.

Reminding yourself of them is also a good opportunity to clarify anything you missed or didn’t come off well during the interview.

Useful Vocabulary

Word or Phrase            Definition or Synonym
stumble over our wordsto speak in a stuttering confused manner
a negative vibea bad feeling, aura, or atmosphere
tried and testedsomething proven in the past to be effective or reliable
qualificationskill, competence
skillseta person’s range of skills or abilities
the right candidate for the joban ideal person to fill a certain position
ready for anything they throw at youto be prepared for whatever happens
do your homeworkresearch or learn more about something
the right thing to saythe most appropriate thing to say at the time
job descriptiona formal account of an employee’s responsibilities
go overreview, look over
capablecompetent
overconfidentbrash, cocky
humilityservility, meekness, passiveness
have your cake and eat it at the same timea proverb which means, you cannot have both sides , cannot keep and have something
a positive stanceAn optimistic attitude
calling the shotsgiving orders, delegating
lose pointsdrop in favourability
slipping upto make a careless error
turning things aroundto cause a situation or organization to change in a positive direction
pulling your legjoking/teasing/making something up
putting a spin on the situationto interpret and event to make it seem favourable or beneficial to oneself
come out on topto finish in a more successful position
bite your tongueto make a desperate effort to avoid saying something
right off the batfrom the beginning
go with the flowto be relaxed and accept a situation, rather than trying to alter or control it
on the flywhile in motion or progress
rapportaffinity, a close relationship
enthusiasmkeenness, fervour, zeal, excitement
contagiousinfectious, transferable, sreadable
reciprocateto respond to a gesture or action by making a corresponding one
end upto finally be in a particular place or situation

Did you find this article helpful? Have you got any other advice that you think might be useful when leaving a lasting impression at an interview?

If you’re looking for work, check available job offers on the Jooble platform. You can find updated job offers from Warsaw – the capital city of Poland as well as from other cities.

If so, join the discussion!

Dodaj komentarz

Pobierz Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Najlepiej oceniane produkty

Pobierz Niezbędnik Podróżnika gratis!

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • +48 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Pobierz bezpłatny Niezbędnik Podróżnika

Pobierz bezpłatny Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Najnowsze opinie

Poziom zaangażowania

Poziom nauki języka