5 kroków do bycia bardziej produktywnym

Favorite

Do you have a problem with productivity?

Czy masz problem z produktywnością?

Czy też wydaje się Tobie, że czas przelatuje Ci przez palce i po całym dniu okazuje się, że nie masz nawet jednego ważnego zadania skończonego?

My też tak mieliśmy i po zastosowaniu tych 5 prostych kroków okazało się, że każdego dnia bez problemu znajdujemy czas na odpoczynek, zabawę z dziećmi czy spokojny posiłek, a co najważniejsze, mamy satysfakcję z wykonanej pracy i nie denerwujemy się, że kolejny dzień się skończył, a my niczego nie zrobiliśmy.

Istnieje wiele czynników, które mogą zwiększyć naszą produktywność. Oto tylko 5 kroków, które pozwolą Ci uzyskać lepszą produktywność, która pomoże Ci pracować wydajniej i poświęcić mniej czasu na różne rzeczy:

1. Zresetuj swój umysł

Zdystansuj się i spójrz na sytuację z zewnątrz. Zdziwisz się, gdy zobaczysz jak wszystko inne i o wiele  łatwiejsze do wykonania staje się, gdy zrobisz krok do tyłu, by spojrzeć na sprawy z innego punktu widzenia. Jeśli dojdziesz do martwego punktu gdy pracujesz nad czymś, zrób sobie przerwę i pomyśl o czymś innym przez jakiś czas lub zajmij się czymś innym. Kiedy wrócisz do tego, nad czym pracowałeś wcześniej, twoje cele staną się bardziej widoczne i łatwiejsze do osiągnięcia.

Zostało to udowodnione naukowo, że mózg jest bardziej sprawny, kiedy przeskakuje pomiędzy zadaniami (oczywiście nie za często i nie mówimy tutaj o wykonywaniu kilku rzeczy na raz), zamiast skupiać się na tym samym przez dłuższy czas.

Najbardziej znani myśliciele i innowatorzy na świecie mają jakieś kreatywne hobby, które pozwala im na chwilę uciec od swoich problemów i zresetować swój mózg na pewien czas, aby mieć świeże podejście i nowe spojrzenie, kiedy wracają do swojej pracy.

Dzięki nowemu podejściu będziesz pracować wydajniej i okaże się, że te czasochłonne zadania wcale nie wymagają tyle wysiłku i czasu.

2. Bądź szefem swojego czasu

W dzisiejszych czasach większość ludzi wie, że absolutnie konieczne jest zorganizowanie swojego czasu poprzez prowadzenie harmonogramu lub kalendarza. Tym samym, większość z nas po prostu staje się niewolnikami swojego harmonogramu i nie może znaleźć czasu na robienie różnych rzeczy pomimo prób zorganizowania czasu. Jeśli chcesz temu zapobiec, ważne jest, aby opanować dobre umiejętności zarządzania czasem i ustalić cel na każdy dzień, który sprawi, że pod koniec dnia poczujesz, że coś faktycznie osiągnąłeś. Może to być niewielkie lub mało istotne zadanie, takie jak zakończenie raportu, lub może być częścią znacznie większego projektu, takiego jak wybór odpowiednich płytek do projektowanej łazienki. Pod koniec dnia możesz nie ukończyć swojego całego projektu, ale będziesz o krok bliżej do osiągnięcia celu końcowego i będziesz mieć satysfakcję, że byłeś produktywny.

3. Pracuj mądrzej, a nie ciężej

Jest to powszechnie błędne przekonanie, że musisz poświęcić dużo czasu na pracę nad zadaniami, aby być bardziej produktywnym. W języku angielskim mamy powiedzenie: “Nie możesz zjeść ciastka i jednocześnie go mieć”, w tym przypadku jest to dalekie od prawdy. Możesz być bardziej produktywny i spędzać mniej czasu na różne zadania pracując mądrzej.

Jeżeli jasno zdefiniujesz swoje cele, będziesz mógł wykonywać zadania szybciej i solidniej. Po ustaleniu co należy zrobić, określ najtrudniejsze lub najbardziej czasochłonne zadania, staraj się unikać odkładania ich na później, ponieważ one i tak wrócą do ciebie, nie wspominając już o tym, że wszystko będzie szło zdecydowanie szybciej, jak będziesz mieć najtrudniejsze zadania z głowy.

4. Zredukuj przerwy i czynności odciągające ciebie od wyznaczonego zadania

Ważne jest, aby pozostać skupionym na swoim zadaniu i zminimalizować wszelkie przerwy, takie jak: e-mail, rozmowni koledzy, itp., które mogą powstrzymać Cię przed osiągnięciem celu na koniec dnia. Badania wykazały, że czasami może upłynąć nawet 45 minut zanim nasz mózg będzie w stanie powrócić do całkowitego skupieniu się zadaniu, nad którym pracowaliśmy i uzyskać ten sam poziom produktywności.

Unikaj wielozadaniowości, skup się na wykonywanym zadaniu. Czy potrafisz myć zęby, rozmawiać przez telefon i przygotowywać śniadanie jednocześnie? Niektórym może się to udawać zrobić, ale prędzej czy później jest to przepis na katastrofę, ponieważ łatwo jest stracić koncentrację lub popełnić błędy. Lepiej skupić się na pojedynczych zadaniach i wykonywać je stopniowo, niż zgubić się w labiryncie problemów, zadań i wyzwań, gdy pracujesz wielozadaniowo.

5. Przestań odkładać na później

Większość ludzi narzeka, że ​​nie mają wystarczająco dużo czasu na różne rzeczy, a w rzeczywistości praktycznie nic nie robią przez cały dzień. Ludzie wciąż szukają wymówek, takich jak: ja na pewno poniosę porażkę, to nie ma sensu, to jest marnowanie czasu, itp., aby tylko nie zejść z kanapy i zrobić czegoś, co powinni zrobić kilka dni lub tygodni temu. Leniwe osoby zazwyczaj nie mają aktywnej codziennej rutyny i dlatego trudno jest im sprostać nawet najmniejszym zadaniom.

Nie odkładaj na jutro rzeczy, które możesz zrobić już dziś! Jutro jest kolejny dzień i czekają na ciebie nowe i ekscytujące wyzwania, więc dlaczego nie mieć pewności, że będziesz miał czas stawić im czoła  bez żadnych niedokończonych spraw z poprzedniego dnia?

Czy porady z artykułu są dla Ciebie przydatne? Może już je stosujesz?

Czy jesteś prokrastynatorem czy produktywnym człowiekiem?

Podziel się z nami swoimi odpowiedziami i dołącz do dyskusji!

Does it seem to you that time slips through your fingers and it usually turns out that by the end of the day you don’t even have one important finite task completed?

We used to have the same problem and after applying these 5 easy steps it turned out that we were able to find time in our busy schedules to enjoy life while relaxing and spending quality time with our children, as well as have quiet meals with our family every day, but most importantly, we have begun to be satisfied with our work by the end of the day and weren’t worried that yet another day had passed by without getting anything done.

There are many factors that can increase productivity, here are just 5 steps on how to be more productive that will help you work more efficiently while spending less time on things:

1. Reset Your Mind

Step out of the box for a minute and look at the situation from the outside. You’d be surprised at how much clearer things become when you step back to look at things from a different point of view. If you reach a point of deadlock while working on something, it is often good to take a break and think about something else for a while. When you come back to what you were working on earlier, your objectives become more visible and easier to achieve.

It has been scientifically proven that the brain is more effective when it jumps between tasks (it’s not about multitasking), rather than focusing on the same thing for an extended period of time.

That’s why many of the world’s most prominent thinkers and innovators have some type of creative hobby. It allows them to escape from their problems for a while and reset their minds for a period of time to have a fresh approach when they return to their work.

By having a fresh approach, you will work more efficiently and find that those once time-consuming tasks don’t need as much effort and time to complete.

2. Be the Boss of Your Time

Nowadays, most people know that it is absolutely necessary to organise your time by keeping a schedule or some type of calendar. However, most of us simply end up being slaves to our schedule and can’t find the time to do things despite our attempts to organise our time. If you want to prevent this from happening to you, it is important to have good time management skills and  set a daily objective, something that will make you feel that you’ve accomplished something at the end of the day. This could be a small or menial task like finishing a report, or it could be a part of a much larger project, such as picking the right tiles for the bathroom you are designing. At the end of the day, you may not be finished your project, but you will be one step closer to achieving your end goal and you will feel satisfied that you were productive.

3. Work smarter, not harder

It is a common misconception that you need to spend a lot of time working on things to be more productive. There is a saying “You can’t have your cake and eat it at the same time”,  in this case this is actually far from the truth. You can be more productive and spend less time working by working smarter.

By clearly defining your goals, you will be able to accomplish tasks quicker and more robustly. Once you have established what needs to be done, identify the most difficult or time-consuming tasks, try to avoid putting them off as they will come back to haunt you later. Not to mention, it will be all downhill after you’ve gotten them out of the way.

4. Reduce Interruptions

It is important to stay focused and to minimise all interruptions, such as: email, talkative colleagues, etc. that may keep you from reaching your goal at the end of the day. Research has shown that it sometimes may take our brain up to 45 minutes to return and fully recover from an interruption the mind-set of working on a particular task and to regain the same level of productivity.

Don’t multi-task, stay focused on the task at hand. Can you brush your teeth and have a conversation on the phone at the same time while cooking breakfast? It may be possible for some but sooner or later, it’s a recipe for disaster, as it is easy to lose concentration or to make mistakes. It’s better to stay focused on individual tasks and bang them out one at a time, than to get lost in a maze of issues, tasks, and challenges when multi-tasking.

5. Stop Procrastinating

Most people complain that they don’t have enough time, when the reality is that they practically don’t do anything all day. While others keep finding excuses, such as: I’m bound to fail, there’s no point, it’s a waste of time, etc. to not get off the couch and do something they should have done a couple of days or weeks ago. People who are lazy usually don’t have an active daily routine and therefore find it hard to deal with even the smallest of tasks.

Don’t put off things for tomorrow that you can do today! Tomorrow’s another day and there will be new and exciting challenges waiting for you, so why not make sure that you are ready to face them with a clean slate without any unfinished business from the day before?

Useful Vocabulary

Word or Phrase            Definition or Synonym
out of the boxbeyond what is considered usual
point of viewperspective, outlook
deadlockan impasse, something blocking you from going any further
take a breakto stop doing something for a short time
prominentoutstanding, famous, well-known
fresh approacha new attitude or way of looking at something
time-consumingtaking a lot of time
end upto find yourself in an unexpected situation or place
time management skillsability to organise your time well
daily objectivea goal for the day
menial taskan unimportant task
be one step closercloser to achieving the goal
common misconceptionfrequent misinterpretation
productiveeffective, fruitful, high-yielding
far from the truthcompletely untrue
accomplish tasksget things done
downhillmoving towards the bottom
out of the wayhere: completed, no longer causing a burden
reaching your goalaccomplish your objective
mind-setattitude
to lose concentrationto stop focusing
stay focusedto be concentrated
bang them outdo something fast (often imprecisely)
don’t have enough timedon’t have sufficient time
keep finding excusescontinue thinking of pretexts or reasons not to do something
bound to failcertain to be unsuccessful
a waste of timenot worth doing
active daily routinesomething you do on a daily basis
deal withto manage successfully
a clean slatean absence of existing restraints
unfinished businessincomplete tasks

What do you think about the advice in this article? Is it useful?

Are you a procrastinator? or a productive person?

Join the discussion!

Zapraszamy na naszą platformę e-learningową English Hub :

English Hub

Zacznij już dziś swoją przygodę z nauką angielskiego online 🌞

Link do grupy na Facebooku, w której prowadzimy ENSPRESSO jest tutaj:

>>Pozytywna nauka angielskiego!<<

Dodaj komentarz

Pobierz Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Najlepiej oceniane produkty

Pobierz Niezbędnik Podróżnika gratis!

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • +48 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Pobierz bezpłatny Niezbędnik Podróżnika

Pobierz bezpłatny Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Najnowsze opinie

Poziom zaangażowania

Poziom nauki języka