Reporting Verbs

Learn reporting verbs for reported speech in English. Below is a list of reporting verbs and the structures that follow. Please note that some of these reporting verbs can be followed by more than one structure.


Verb + (that) + Subject

English

Polish

Add

Dodać

Admit

Przyznać

Agree

Zgadzać się

Announce

Ogłośić

Answer

Odpowiadać

Argue

Kłócić się

Boast

Chwalić się

Claim

Twierdzić

Comment

Komentować

Complain

Narzekać

Confirm

Potwierdzić

Consider

Rozważyć

Decide

Zdecydować

Declare

Deklarować

Demand

Żądać

Deny

Odmówić

Discover

Odkryć

Doubt

Wątpić

Explain

Wyjaśniać

Estimate

Szacować

Fear

Bać się

Feel

Czuć

Forget

Zapomnieć

Guarantee

Gwarantować

Guess

Zgadnąć

Hope

Mieć nadzieję

Imagine

Wyobrażać sobie

Insist

Nalegać

Know

Wiedzieć

Learn

Uczyć się

Mention

Wspomnieć

Observe

Zauważyć

Promise

Obiecać

Propose

Zaproponować

Realise

Uświadomić sobie

Recommend

Polecić

Remark

Spostrzec

Remember

Pamiętać

Repeat

Powtórzyć

Repeat

Powturzyć

Reply

Odpowiadać

Report

Zgłaszać

Reveal

Ujawniać

Say

Powiedzieć

See

Widzieć

State

Oświadczać

Suggest

Sugerować

Suppose

Przypuszczać

Swear

Przysięgać

Think

Sądzić

Understand

Rozumieć

Warn

Ostrzegać

Verb + to + Infinitive

English

Polish

Agree

Zgadzać się

Decide

Zdecydować

Hope

Mieć nadzieję

Offer

Zaoferować

Promise

Obiecać

Propose

Zaproponować

Refuse

Odmówić

Remember

Pamiętać

Request

Prosić

Threaten

Grozić


Verb + Gerund

English

Polish

Admit

Przyznać

Consider

Rozważyć

Deny

Odmówić

Discuss

Omawiać

Prefer

Woleć

Propose

Zaproponować

Recommend

Polecić

Remember

Pamiętać

Suggest

Sugerować


Verb + Object + to + Infinitive

English

Polish

Advise

Doradzać

Ask

Zapytać

Beg

Błagać

Convince

Przekonać

Encourage

Zachęcać

Expect

Oczekiwać

Guarantee

Gwarantować

Invite

Zaprosić

Order

Kazać

Persuade

Przekonać

Remind

Przypomnieć

Teach

Nauczać

Tell

Powiedzieć (komuś)

Warn

Ostrzegać


Verb + Object + Preposition + Gerund

English

Polish

Accuse

Oskarżyć

Blame

Winić

Congratulate

Gratulować

Describe

Opisać

Feel

Czuć

Imagine

Wyobrażać sobie

Insist

Nalegać


Verb + Preposition + Gerund

English

Polish

Apologize

Przeprosić

Admit

Przyznać

Insist

Nalegać

Forget

Zapomnieć