Czasowniki regularne

Istnieje wiele regularnych czasowników w języku angielskim. Poniżej znajduje się lista niektórych z najbardziej popularnych. Istnieją także czasowniki nieregularne .

 

bezokolicznik

czas przeszły

imiesłów

achieve

achieved

achieved

add

added

added

admire

admired

admired

admit

admitted

admitted

adopt

adopted

adopted

advise

advised

advised

agree

agreed

agreed

allow

allowed

allowed

announce

announced

announced

appreciate

appreciated

appreciated

approve

approved

approved

argue

argued

argued

arrive

arrived

arrived

ask

asked

asked

assist

assisted

assisted

attack

attacked

attacked

bake

baked

baked

beg

begged

begged

behave

behaved

behaved

boil

boiled

boiled

borrow

borrowed

borrowed

brush

brushed

brushed

bury

buried

buried

call

called

called

challenge

challenged

challenged

change

changed

changed

chase

chased

chased

cheat

cheated

cheated

cheer

cheered

cheered

chew

chewed

chewed

clap

clapped

clapped

clean

cleaned

cleaned

collect

collected

collected

compare

compared

compared

complain

complained

complained

confess

confessed

confessed

construct

constructed

constructed

control

controlled

controlled

copy

copied

copied

count

counted

counted

create

created

created

cry

cried

cried

cycle

cycled

cycled

damage

damaged

damaged

dance

danced

danced

deliver

delivered

delivered

destroy

destroyed

destroyed

divide

divided

divided

drag

dragged

dragged

earn

earned

earned

employ

employed

employed

encourage

encouraged

encouraged

enjoy

enjoyed

enjoyed

establish

established

established

estimate

estimated

estimated

exercise

exercised

exercised

expand

expanded

expanded

explain

explained

explained

fry

fried

fried

gather

gathered

gathered

greet

greeted

greeted

guess

guessed

guessed

harass

harassed

harassed

hate

hated

hated

help

helped

helped

 

bezokolicznik

czas przeszły

imiesłów

hope

hoped

hoped

identify

identified

identified

interrupt

interrupted

interrupted

introduce

introduced

introduced

irritate

irritate

irritate

joke

joked

joked

jump

jumped

jumped

kick

kicked

kicked

kill

killed

killed

kiss

kissed

kissed

laugh

laughed

laughed

lie

lied

lied

like

liked

liked

listen

listened

listened

love

loved

loved

marry

married

married

measure

measured

measured

move

moved

moved

murder

murdered

murdered

need

needed

needed

obey

obeyed

obeyed

offend

offended

offended

offer

offered

offered

open

opened

opened

paint

painted

painted

park

parked

parked

phone

phoned

phoned

pick

picked

picked

play

played

played

pray

prayed

prayed

print

printed

printed

pull

pulled

pulled

punch

punched

punched

punish

punished

punished

purchase

purchased

purchased

push

pushed

pushed

question

questioned

questioned

race

raced

raced

relax

relaxed

relaxed

remember

remembered

remembered

reply

replied

replied

retire

retired

retired

return

returned

returned

rub

rubbed

rubbed

scold

scolded

scolded

select

selected

selected

smoke

smoked

smoked

snore

snored

snored

stare

stared

stared

start

started

started

study

studied

studied

talk

talked

talked

thank

thanked

thanked

travel

travelled

travelled

trouble

troubled

troubled

type

typed

typed

use

used

used

visit

visited

visited

wait

waited

waited

walk

walked

walked

want

wanted

wanted

warn

warned

warned

wink

winked

winked

worry

worried

worried

yell

yelled

yelled