Ankieta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Pani/Pana uwagi i komentarze pomogą nam w stałej pracy nad rozwojem oraz ścisłym dopasowywaniem oferty szkoleń do Państwa potrzeb. Dziękujemy!Dane studenta


Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

Adres email (wymagane)


Ocena kursuCzy szkolenia spełniają Pani/Pana oczekiwania?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy zdobyta w czasie szkolenia wiedza i umiejętności są lub będą Pani/Panu przydatne?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy chętnie uczestniczy Pani/Pan w szkoleniu?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy czas szkolenia wykorzystywany jest efektywnie?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy organizacja szkolenia jest przejrzysta i sprawna (Czy posiada Pani/Pan wystarczająco dużo informacji o szkoleniu)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy ma Pani/Pan poczucie realizacji zakładanych celów?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy satysfakcjonuje Panią/Pana poziom osiąganych postępów?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Ocena pracy lektora


Czy lektor profesjonalnie podchodzi do pracy (przygotowanie do zajęć, punktualność, rzetelność)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy metody i styl nauczania lektora są skuteczne?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor wykorzystuje różnorodne źródła, materiały, techniki pracy?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor stara się poznać Pani/Pana oczekiwania i opinie na temat kursu i sposobu prowadzenia zajęć?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor motywuje Panią/Pana do nauki (angażuje w proces nauczania, stawia i egzekwuje wymagania)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor monitoruje Pani/Pana postępy i przekazuje Pani/Panu informacje zwrotne (poprawianie błędów, testy, prace domowe, omówienie wyników)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor ma pozytywny stosunek do studentów i dobry kontakt z uczniem/uczniami?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy chciałaby Pani /chciałby Pan dalej kontynuować zajęcia z tym samym lektorem?

 tak nie


Autoocena


Czy regularnie uczestniczy Pani/Pan w szkoleniu?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy jest Pani/Pan aktywna/aktywny na zajęciach?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy pracuje Pani/Pan nad poszerzaniem kompetencji językowych poza zajęciami i odrabia Pani/Pan zadania domowe?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nieInne uwagi, obserwacje, komentarze