Ankieta dla dzieci

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dla Pani/Pana córki/syna.

Uwagi i komentarze pomogą nam w stałej pracy nad rozwojem oraz ścisłym dopasowywaniem oferty szkoleń do Państwa potrzeb. Dziękujemy!Dane studenta


Imię i nazwisko córki/syna (wymagane)

Adres email (wymagane)


Ocena kursuCzy szkolenia spełniają Pani/Pana córki/syna oczekiwania?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy zdobyta w czasie szkolenia wiedza i umiejętności są lub będą dla Pani/Pana córki/syna przydatne?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy chętnie uczestniczy Pani/Pana córka/syn w szkoleniu?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy czas szkolenia wykorzystywany jest efektywnie?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy organizacja szkolenia jest przejrzysta i sprawna (Czy posiada Pani/Pan wystarczająco dużo informacji o szkoleniu)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy ma Pani/Pana córka/syn poczucie realizacji zakładanych celów?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy satysfakcjonuje Pani/Pana córkę/syna poziom osiąganych postępów?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Ocena pracy lektora


Czy lektor profesjonalnie podchodzi do pracy (przygotowanie do zajęć, punktualność, rzetelność)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy metody i styl nauczania lektora są skuteczne?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor wykorzystuje różnorodne źródła, materiały, techniki pracy?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor stara się poznać Pani/Pana córki/syna oczekiwania i opinie na temat kursu i sposobu prowadzenia zajęć?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor motywuje Pani/Pana córkę/syna do nauki (angażuje w proces nauczania, stawia i egzekwuje wymagania)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor monitoruje Pani/Pana córki/syna postępy i przekazuje Pani/Panu informacje zwrotne (poprawianie błędów, testy, prace domowe, omówienie wyników)?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy lektor ma pozytywny stosunek do studentów i dobry kontakt z uczniem/uczniami?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy chciałaby Pani /chciałby Pan aby córka/syn dalej kontynuował(a) zajęcia z tym samym lektorem?

 tak nie


Autoocena


Czy regularnie uczestniczy Pani/Pana córka/syn w szkoleniu?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy jest Pani/Pan córka/syn aktywna/aktywny na zajęciach?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nie


Czy pracuje Pani/Pana córka/syn nad poszerzaniem kompetencji językowych poza zajęciami i odrabia zadania domowe?

 zdecydowanie tak tak częściowo nie zdecydowanie nieInne uwagi, obserwacje, komentarze